Бала төрөлгөндөгү салт

Наристени күтүп алуу жана анын төрөлгөндөн баштап торолгонго чейики кыргызда сакталып калган салтуу ...

Эки жаш үйлөнүүдөгү салт

Эки жаштын үйлөнүүсү Аааламдын негизги тартиби. Үйлөнүү кыз- жигиттин эрки жана каалоосу ...

Кайтыш болгон кишини акыркы сапарга узатуу салты

Жакындары кишинин «жаны» денесинен ажыраганын(кайтыш) болгонун билгенде кошуна-колоӊдорун...

Кыргыздардын улуттук музыкалык аспаптары

Улуу кыргыз эли байыртадан бери эле дүйнө жана үзөңгүлөш жашаган элдерден өзүлөрүнүн каада-салты, жашоо маданияты...

"Манас" эпосу

"Манас" эпосу - кыргыз элинин басып өткөн тарыхый жолун чагылдырган эпикалык чыгармасы ...

Кыргыздардын улуттук оюндары

Ар бир эл өзүнүн салты, үрп-адаты менен гана эмес өздүрүнө тиешелүү болгон (салттык) улуттук оюндары менен да айырмаланат ...

Кыргыз ырлары

Эски ырлар. Асанкалый Керимбаев. Токон Эшпаев. ... Акыркы жүктөлгөн ырлар. Жолдошбек Мамажанов "Сагындым" ...

Кыргыз күүлөрү

Комуз кыргыз күүлөрү ...ыргыз кочу. Кыргыз - Темор ооз комуз. Жана башка жагумдуу кыргыз күүлөрү...